Quina diferència hi ha entre MikTex i Latex?


Resposta 1:

Crec que et refereixes a LaTeX.

Per tant, MikTeX i LaTeX i el làtex són tres coses diferents. Pel que sé, MikTex és un bonic programa que pot generar documents LaTeX.

LaTeX és quelcom similar al llenguatge de marques que és el conjunt de regles per formatar el document. Així, doncs, en tenir un programa per interpretar i dibuixar (alguns llocs web i la majoria de navegadors tenen una part integrada), l’usuari pot obtenir una imatge del document.

Puc oferir la solució per a fórmules matemàtiques per a la família del sistema operatiu Windows. Hi ha dos programes diferents:

aneasycalc (trial) i aneasylatexwiev (gratuït) per crear i visualitzar fórmules en LaTeX en conseqüència. Aquesta és una solució de pes lleugera que es compara amb els editors de hardcore, però proporciona la forma més senzilla i ràpida de fer les coses:

Es tracta del programa AnEasyCalc de SteamAndWater