Quina diferència hi ha entre semblants i iguals?


Resposta 1:

El número 1 "Igual" segueix un verb i no es necessita cap substantiu després d'ell. Ex .: Jo i el meu germà pensem igual.

El número 2 "M'agrada" es pot utilitzar com a preposició després d'un verb, per la qual cosa es necessita un nom o una frase de nom després d'ella Per exemple: Penso com el meu germà O El meu germà pensa com jo.

# 3. El mateix se sol seguir amb la preposició "com" i significa exactament el mateix. Per tant, té més semblança que "com". Per exemple: La meva manera de pensar és la mateixa que la del meu germà. O La meva manera de pensar i la del meu germà són les mateixes.