Quina diferència hi ha entre l’enginyeria industrial i l’administració d’empreses?


Resposta 1:

BA i IE poden tenir un estudi de temps i moviment, investigació d’operacions i estudi de viabilitat, però la diferència entre els dos majors rau en les mateixes definicions.

  • L’administració d’empreses es refereix a la gestió i l’anàlisi de l’estat passat, actual i futur d’una organització empresarial. L’enginyeria industrial pretén facilitar els processos de treball i millorar-lo contínuament. La seva feina també inclou la disposició d'instal·lacions (que les fa encara en enginyeria), el control de qualitat i el disseny de productes, que són llocs de treball que l'administració d'empreses no pot aprofundir a causa de les habilitats tècniques en matemàtiques i anàlisi de materials.