Quina diferència hi ha entre Hadoop, Hive i AWS RedShift?


Resposta 1:

Hadoop és un marc d'informació distribuïda (per exemple, MapReduce) i emmagatzematge (HDFS).

El rusc forma part de l'ecosistema de hadoop i proporciona una interfície semblant a sql.

Redshift és un sistema de base de dades propietat d’Amazon. La seva funcionalitat és comparable amb Hive a la part superior de Hadoop: però manquen moltes opcions. Tot i que sembla ser significativament més ràpid, es descriu als primers punts de referència.


Resposta 2:

Ja no és cert dir que Hadoop no és bo per a SQL. Amb les millores dramàtiques a Hive, Impala i Lingual, cada vegada són més les eines més noves per accedir a dades a Hadoop mitjançant SQL. A mesura que Spark es fa més dominant, eines com Hive on Spark i Spark SQL disminueixen qualsevol avantatge que Redshift té en termes de rendiment.


Resposta 3:

Els tres termes pertanyen a la ciència de dades. Hadoop: Hadoop és un marc que defineix la forma en què es poden emmagatzemar i processar Big Data. Inicialment només tenia dos components: HDFS (capa d’emmagatzematge) i MapReduce (capa de processament), però ara Hadoop s’ha convertit en un gran ecosistema on hi ha molts altres marcs avançats de processament per lots i fluxos com Spark, Storm, Kafka, etc. L’objectiu principal d’Hadoop és realitzar processament de dades utilitzant la potència de l’arquitectura informàtica distribuïda.

Hive: Hive és l'eina similar a l'SQL que s'utilitza pels analistes de dades per crear consultes senzilles sobre dades emmagatzemades dins de HDFS. Aquesta eina va ser desenvolupada per Facebook. Hive es va introduir per reduir l'esforç necessari per escriure programes basats en Java per recuperar dades processades emmagatzemades en HDFS.

AWS RedShift: AWS RedShift és un servei Cloud de la plataforma AWS que ajuda a una organització a desenvolupar un sistema de magatzem de dades basat en núvol. AWS RedShift pot gestionar petabytes de dades sense necessitat de gestionar infraestructures, programari o plataforma. És un PaaS, útil per a l’anàlisi empresarial de Dades.