Quina diferència hi ha entre camp gravitacional, camp magnètic i camp elèctric?


Resposta 1:

Camp gravitatori:

El buit mitjà es fa vibrar per una propagació d’ona FM de gran freqüència. L’ona s’origina per qualsevol font de MASS de matèria atòmica, naturalment a causa de la vibració que l’ATOM és una màquina rotativa. Qualsevol cos atòmic secundari del camp desenvolupa una atracció cap a la font de gravetat. La gravetat no pot afectar fotons (llum / calor), electrons, vent solar i buit. (pl ref DINÀMICA ESPACIAL / Volum-2 per a més de mecanisme de gravetat)

Camp magnètic:

El comportament del vòrtex al medi buit creat pels imants fa que el buit de pressió de Bernoulli sigui per atreure / repel·lir objectes d'acer / imant. El magnetisme funciona a l’espai lliure fins que existeix el mitjà de buit. (pl. ref. MÓNS OCULTES PER DAVANT DE L’AJUNTAMENT DE LA CIÈNCIA)

Camp elèctric:

El buit de Moola (buit a l’interior de l’àtom) surt d’una ona AM creada mitjançant la filatura del nucli per atraure els electrons que circulen en òrbites. L’ona d’electrificació no s’estén per part del cos atòmic a menys que un altre àtom estigui tocat de prop. (pl ref EL MODEL DINÀMIC DE L’ATOM per a més de l’ona d’electrificació de la base de coneixement alternativa). L’electrificació no funciona en l’espai lliure.