Quina diferència hi ha entre circularitat i rotunditat?


Resposta 1:

Els dos termes s’utilitzen sovint de forma intercanviable. Això és degut a que per mesurar la rotunditat es determina la circularitat del contorn de la superfície. Tanmateix, es pot entendre que, mentre que la rodonitat expressa una forma geomètrica particular d’un cos en les tres dimensions, el contorn circular o la circularitat és la forma característica de la perifèria d’una figura plana.

Consulteu més detalls: mesurament de la circularitat


Resposta 2:

Es pot entendre que la rotunditat expressa una forma geomètrica particular d’un cos de revolució en les tres dimensions, el contorn circular és la forma de característiques de tota la perifèria d’una figura plana.

La rotunditat es defineix com la condició d’una superfície de revolució on tots els punts de la superfície creuats per qualsevol pla perpendicular a un eix comú són equidistants de l’eix (o centre).

La circularitat és quan tots els punts d’una superfície de revolució en qualsevol secció transversal estan a la mateixa distància d’un eix comú o d’un punt central. La superfície de revolució pot ser un cilindre, una esfera o un con. La circularitat és un control de forma. El control de circularitat (e) defineix la quantitat que poden variar les seccions d'una superfície de revolució d'una part real d'un cercle ideal.