Quina diferència hi ha entre la burocràcia i la democràcia?


Resposta 1:

La burocràcia és un aparell administratiu de tipus particular d'una corporació, govern, religió, exèrcit militar o una altra organització. La democràcia és una forma de govern en què es selecciona el lideratge mitjançant la votació de la població que governa.

La pregunta implica que la burocràcia i la democràcia són alternatives entre elles, però no ho són. La burocràcia al govern és la forma en què s’organitzen les agències executives del govern: jeràrquicament, que funcionen sota regles formals, i formen part de professionals de carrera que s’entrenen en les seves diverses especialitats tècniques. La democràcia és una manera de seleccionar els líders del govern, sent els líders el cap del govern (president, primer ministre, primer ministre, etc.) i els legisladors que aproven les lleis que governa el cap del govern.

Pot existir una burocràcia sota un govern democràtic (de fet, jo voldria dir que la burocràcia és necessària per al govern democràtic, per assegurar que tots els ciutadans rebin la igualtat de tracte). Tanmateix, també pot existir sota un govern autoritari en què no hi hagi eleccions lliures i veritables i els líders siguin seleccionats per un poderós grup d’individus (partit polític únic, junta militar, teocràcia, etc.). La burocràcia és una eina per executar lleis, independentment de si la llei es basa en processos democràtics o edictes dictatorials.