Quina diferència hi ha entre matriu i escalar a Python?


Resposta 1:

Breument, una escala és una variable, per exemple un nombre enter. Pot prendre diferents valors en diferents moments, però alhora, només té un valor.

Una matriu és un conjunt de variables; totes aquestes llengües han de ser del mateix tipus. Matemàticament, de vegades un conjunt de variables gestionades com a unitat s’anomena vector. En realitat, Python no té matrius com a tipus separat, sinó que té un tipus de llista molt més flexible que es pot utilitzar com a matriu, però permet tenir elements de diferents tipus.