Què és l'esgotament MOSFET? Quina és la diferència física important entre un MOSFET de millora i un esgotament?


Resposta 1:

Cal que s'apliqui el voltatge Gate-Source (Vgs) per canviar el dispositiu "OFF".

La principal diferència en aquest moment és que els MOSFET estan disponibles de dues formes bàsiques: Tipus d'esgotament: el transistor requereix la tensió Gate-Source (VGS) per desactivar el dispositiu "OFF". El mode de millora MOSFET equival a un commutador "Normalment obert".