Quina és bàsicament la diferència entre un eix i un cargol?


Resposta 1:

L’eix transmet força o parell d’un extrem a l’altre. Té un moviment rotatiu o pot ser un moviment alternatiu. Mentre que el cargol és un eix giratori, però porta algunes eines addicionals. e. g Eina de perforació o fresat en màquines-eina. A la maquinària tèxtil el cargol porta bobina o bobina per ventar fil de cotó.