Què és una “meritocràcia republicana” i quina és la diferència principal entre això i les democràcies?


Resposta 1:
Què és una “meritocràcia republicana” i quina és la diferència principal entre això i les democràcies?

Una república basada en el mèrit.

Aquesta república es basaria en qui tingui les millors credencials objectives. Imagino que els representants omplirien una sol·licitud i la puntuarien. La puntuació més alta aconsegueix el lloc.

En termes de diferències ...

Això no seria representatiu del tot. En lloc de ser recollit per persones basades en idees, la gent es tria en funció de les credencials. Això vol dir que l'1% de la població podria rebre i rebre tota la representació.

I com que no hi ha eleccions, no hi ha cap responsabilitat.