Quina diferència hi ha entre el terreny real i el terreny virtual?


Resposta 1:

El terra real fa referència a la tensió de referència en qualsevol circuit. I el concepte virtual del sòl es presenta només en la configuració d’amplificadors opcionals. És el concepte que suggereix que ambdós terminals haurien de tenir el mateix voltatge quan l’amplificador op es troba en configuració de retroalimentació negativa. Ara suposem que, per a la configuració del feedback negatiu (com l'amplificador d'inversió), posem a terra un terminal positiu i apliquem font al terminal negatiu. El que passarà és que el terminal negatiu tindrà el mateix voltatge que el terminal positiu segons el concepte virtual de terra. De manera que el terminal negatiu actua com si es tingués una terra, però físicament no es troba a terra, es podria dir que el terminal negatiu està pràcticament a terra. Per tant, aquest concepte rep el nom de concepte "Terra Virtual".

Nota1: El concepte Virtual Ground, en amplificador op, només es produeix en configuracions de retroalimentació negativa com seguidor de tensió, amplificador no inversor, amplificador inversor. Aquest concepte no s'aplica per a configuracions de retroalimentació positiva, com ara disparador de schmitt.

Nota2: El concepte Virtual Ground suggereix que ambdós terminals tindran els mateixos voltatges en la configuració del feedback negatiu. No suggereix que ambdós terminals actuïn sempre com a terra.


Resposta 2:

Un terreny és un punt potencial zero on tot el corrent s’enfonsa en realitat al terminal negatiu del subministrament.

El sòl virtual és un punt on el corrent passa de pocs nodes a altres nodes mantenint un potencial zero en aquell moment. El corrent no s’enfonsa fins al terminal de subministrament negatiu a partir d’aquest moment.

Aquesta pregunta sorgeix sovint a op.amp. circuits als terminals d’entrada com es mostra a continuació.

En aquest cas, V1 està realment connectat a terra, mentre que V2 és a terra virtual ja que no pot enfonsar cap corrent. El corrent del costat esquerre del node V2 es passa a la part superior d'aquest node sense passar per R12.

Font de la imatge: Google Images


Resposta 3:

Un terreny és un punt potencial zero on tot el corrent s’enfonsa en realitat al terminal negatiu del subministrament.

El sòl virtual és un punt on el corrent passa de pocs nodes a altres nodes mantenint un potencial zero en aquell moment. El corrent no s’enfonsa fins al terminal de subministrament negatiu a partir d’aquest moment.

Aquesta pregunta sorgeix sovint a op.amp. circuits als terminals d’entrada com es mostra a continuació.

En aquest cas, V1 està realment connectat a terra, mentre que V2 és a terra virtual ja que no pot enfonsar cap corrent. El corrent del costat esquerre del node V2 es passa a la part superior d'aquest node sense passar per R12.

Font de la imatge: Google Images


Resposta 4:

Un terreny és un punt potencial zero on tot el corrent s’enfonsa en realitat al terminal negatiu del subministrament.

El sòl virtual és un punt on el corrent passa de pocs nodes a altres nodes mantenint un potencial zero en aquell moment. El corrent no s’enfonsa fins al terminal de subministrament negatiu a partir d’aquest moment.

Aquesta pregunta sorgeix sovint a op.amp. circuits als terminals d’entrada com es mostra a continuació.

En aquest cas, V1 està realment connectat a terra, mentre que V2 és a terra virtual ja que no pot enfonsar cap corrent. El corrent del costat esquerre del node V2 es passa a la part superior d'aquest node sense passar per R12.

Font de la imatge: Google Images