Quins són els bons exemples de la diferència entre desastre i perill?


Resposta 1:

La diferència és en l’abundància dels “elements en risc” i la seva vulnerabilitat.

Exemple:

Un terratrèmol és un perill

Un terratrèmol que es produeix en una gran ciutat, causant la mort i la destrucció és un desastre. Elements en risc aquí són les persones i els edificis. són vulnerables als terratrèmols.

Un terratrèmol ocorregut en un desert on no hi viuen persones i no existeix cap infraestructura cara no provocarà un desastre.


Resposta 2:

Un perill pot causar danys. Per exemple, l’ús d’energia nuclear per produir electricitat té la possibilitat que alguna cosa vagi malament i causi danys a les persones i al medi ambient.

Un desastre és un esdeveniment en què un perill s’ha convertit en realitat. Per exemple, l’accident nuclear a Fukushima, on les persones i el medi ambient han estat perjudicats.