Quina diferència hi ha entre PCA i DWT?


Resposta 1:

DWT és una transformació i utilitza una determinada elecció específica d'una base en l'espai vectorial en què es donen les dades.

PCA no és una transformació, sinó que és un càlcul d'una base vectorial per a l'espai vectorial en què es donen les dades.

En resum:

  • DWT: base donada i utilitzada per calcular una transformació de les dades.PCA: base computada per reflectir certes propietats de les dades.

Per obtenir-ne els detalls, recomanaria començar per l’article de Wikipedia per a cadascun d’ells: PCA, DWT.