La diferència de dues places és de 32 metres i la diferència entre les seves àrees és de 208 metres quadrats. Quina diferència hi ha entre la longitud dels seus costats?


Resposta 1:

Data:

Dos quadrats: la diferència entre ells és de 32 metres i el desnivell de 208.

Trobeu la diferència de longitud dels seus costats.

Solució:

x

2^2

- i

2^2

= 208

El mateix que:

(X + i) (x - i) = 208 (1)

4x - 4y = 32

x = (32 + 4y) / 4 ===> x = 8 + y

Sub. x = 8 + y en l'equació (1)

(8 + i + i) (8 + i - i) = 208 ===> (8 + 2y) (8) = 208 ==> 64 + 16Y = 208 ===> 16Y = 144 ===> i = 9

Sub 9 per a y a l'equació (1)

(x + 9) (x - 9) = 208 ===> x

2^2

- 81 = 208 ===> x

2^2

= 289 ==> x = +/- 17

No podem tenir un punt de costat de manera que es tria x = + 17.

La diferència entre els seus costats és de 17 a 9 = 8 metres

La resposta és: 8 metres