La diferència entre dos nombres és 56, i un és quatre vegades l’altre. Quins són els números?


Resposta 1:

74 2/3, 18 2/3

Sigui x i y = els 2 nombres

PREMISOS

xi = 56

CÀLCULS

x = 4y *** Un dels nombres és quatre vegades l’altre

4y-y = 56

3y = 56

3y / 3 = 56/3

i =

18 2/3

I si y = 18 2/3, llavors

x =

4 (18 2/3) = 74 2/3

Prova:

Tenint en compte que y = 18 2/3 i x = 74 2/3, llavors l’equació

(1) 74 2 / 3–18 2/3 = 56

demostra que x = 74 2/3 i y = 18 2/3 són una solució a l’expressió anterior.

CH