La diferència entre l’interès compost i l’interès simple sobre una quantitat determinada durant 2 anys en un 7,5% anual és de Rs 360. Quina és la suma?


Resposta 1:

Sigui X la suma.

2 anys compost L'interès es pot escriure com a:

CI = X (1 + 7,5 / 100) ^ 2

CI = 1.075 ^ 2 X

CI = 1.155625 X

2 anys d'interès simple es pot escriure com a:

SI = X + 2 * X * 7,5 / 100

SI = X + 0,15 X

SI = 1,15 X - (ii)

Ara, ja ho sabem,

CI - SI = 360 - (iii)

Substituint les equacions (i) i (ii) de (iii), tenim,

1.155625 X - 1,15 X = 360

0,005625 X = 360

X = 360 / 0,005625

X = 64000.

Per tant, la suma és Rs. 64.000 / -.