Mecànica sòlida: quina diferència hi ha entre la tensió de cisallament torsional i la directa?


Resposta 1:

Jo no sóc enginyer, així que realment no estic qualificat per donar una resposta, però diria que depèn realment dels materials que s’utilitzin. Una substància tova es pot torçar diverses vegades abans de trencar-se i tenir una certa resistència a la tracció, però té una resistència directa o poca càrrega. Una substància dura pot tenir un suport de càrrega i propietats de tracció superiors, però té una forta resistència al parell.