Retòric: Quina diferència hi ha entre Assumpció i Conclusió?


Resposta 1:

L’assumpció i la conclusió entren en joc en diverses parts de la secció verbal del GMAT (per exemple, Argument Essay, Critical Reading), però es presenta principalment quan es tracta de la secció Raonament crític.

Quan es tracta de preguntes que es plantegin sobre el supòsit que està fent l’autor, heu de buscar:

C = E + A

Quan la conclusió (C) de l’autor depèn d’algunes proves (E) que presenti basades en algun supòsit (A).

Sovint, podeu identificar la conclusió perquè hi ha una paraula clau que ho assenyala (per exemple, per tant, així, en conclusió). Tanmateix, hi haurà moments en què només serà una opinió de l’autor. Recordeu, si es tracta d’un fet / estadística / enquesta / enquesta, aleshores això és una evidència, no una conclusió. Si hi ha diverses opinions, ha de ser l'opinió "més forta", com en el que es pot emportar des del passatge.

D’altra banda, l’assumpció és la idea implícita que manté unida l’argument de l’autor. L’autor pot obtenir o no la seva suposició en el passatge, però es pot inferir de la connexió que l’autor fa entre l’evidència i la conclusió que ell o ella presenta. L’assumpció és la cola que manté unida l’argument de l’autor.

Sota el mètode Kaplan per al raonament crític, és fonamental que domineu l'estructura de l'Assumpció, ja que us ajudarà a afrontar de forma eficaç i eficaç els tipus de preguntes Assumpció, Falla, Enfortiment / Debilitament.