Hi ha alguna mena de diferència entre neutrons sensorials i cèl·lules sensorials?


Resposta 1:

La paraula "sensorial" o aferent s'utilitza habitualment en neurociència per indicar que qualsevol òrgan o cèl·lula està sent transmesa per qualsevol òrgan o cèl·lula a la unitat central de processament del cos.

En general, quan parlem de cèl·lules sensorials, vol dir que parlem de neurones sensorials, però cada cop no és cert. També es pot parlar de cèl·lules sensorials en diferents aspectes de cèl·lules com els músculs o qualsevol cèl·lula invitativa.

Però una neurona és diferent de les cèl·lules normals de moltes maneres com la neurona no té centríols, les neurones són les cèl·lules més llargues del nostre cos, les neurones tenen capacitat per detectar, transmetre i conduir qualsevol informació, les neurones no tenen poder de cuz de regeneració d’absència de centríol, etc.


Resposta 2:

Sí, són diferents.

  • Les cèl·lules sensorials tenen receptors. El receptor sensorial és un final nerviós sensorial que respon a un estímul.

Un nervi / neurona sensorial és un nervi que transporta informació sensorial cap al sistema nerviós central (SNC). És un grup tancat i semblant a un cable de fibres nervioses aferents (els axons de les neurones sensorials) del sistema nerviós perifèric (PNS)

  • Aquestes fibres uneixen receptors sensorials a la superfície del cos o als teixits a circuits de processament rellevants del SNC.

Així doncs, bàsicament, les cèl·lules sensorials estan relacionades amb el SNC pels nervis sensorials

Feliç d’ajudar!


Resposta 3:

Sí, són diferents.

  • Les cèl·lules sensorials tenen receptors. El receptor sensorial és un final nerviós sensorial que respon a un estímul.

Un nervi / neurona sensorial és un nervi que transporta informació sensorial cap al sistema nerviós central (SNC). És un grup tancat i semblant a un cable de fibres nervioses aferents (els axons de les neurones sensorials) del sistema nerviós perifèric (PNS)

  • Aquestes fibres uneixen receptors sensorials a la superfície del cos o als teixits a circuits de processament rellevants del SNC.

Així doncs, bàsicament, les cèl·lules sensorials estan relacionades amb el SNC pels nervis sensorials

Feliç d’ajudar!