Hi ha alguna diferència entre tribunal i tribunal arbitral?


Resposta 1:

El tribunal, normalment, és una criatura d'un estatut. Com ara, el Tribunal Administratiu Central, el Tribunal de Reclamacions Ferroviàries, el Tribunal d’Impostos sobre la Renda, d’altra banda, el Tribunal Arbitral no és un tribunal estatutari, sinó que es crea per acord entre les parts. Un tribunal arbitral normalment comprèn més d'un àrbitre. Si només es tria un àrbitre per determinar les disputes entre les parts, s'anomena àrbitre únic. Si és més que Un, s’anomena tribunal arbitral.