Hi ha alguna diferència entre les frases, "no us donaran res" i "no us donaran res"?


Resposta 1:

Sí, són lleugerament diferents, però com explicar ...

Per començar, la primera frase ha de llegir: No us donaran res.

La voluntat és una paraula de funció i es redueix a menys que estigui en una posició estressada o s’utilitzi de forma contrastiva, cosa que no és en aquest cas.

La primera frase seria la més habitual dels dos. És una declaració de fet neutral, sense marcar.

George: demanem-los un donatiu.

Marta: No et molestis. No us donaran res.

Aquí, no donar és la idea principal.

Bla, bla, bla, bla, res, en canvi, introdueix un element de sorpresa.

Marta: Vaig a demanar als vostres pares que ens prestin diners per un pagament inicial.

George: no et molestis. No et donaran res.

Mou la negació des de la posició esperada com a contracció enterrada a la frase verbal (no) a la posició accentuada al final de l’oració.

La implicació és que estàs esperant alguna cosa, però no obtens res.


Resposta 2:

MOLT GRAMMÀLLS SÓN CORRECTES ... —NI ELS DONARÀ NINGÚNS O ELS DONARAN NINGÚS SÓN PRECISAMENT ELS MATEIXS ...—— DEIXEM-HO DE mostrar-TE ALGUNS EXEMPLES —— NO VAN (NO) APRENDREU QUALSEVOLS ... APRENDRE NINGÚ ...