Hi ha alguna diferència entre la Commonwealth i la literatura postcolonial?


Resposta 1:

La literatura del Commonwealth es refereix a la literatura que es va originar a les antigues colònies d'Anglaterra, mentre que la literatura postcolonial se centra en la literatura procedent de tots els països del tercer món les veus de les quals van ser emmordassades per l'enfocament eurocèntric, no només inclou colònies de Gran Bretanya sinó també de França, Portugal i altres potències colonials. La literatura del Commonwealth no inclou Anglaterra a la seva llista, per la qual cosa cal destacar que aquest terme és molt discriminatori ja que considera que Anglaterra és massa superior per formar-ne part.

Es considera que el postcolonial és un terme millor per descriure la literatura dels països abans colonitzats, ja que proporciona una plataforma per presentar els seus propis punts de vista i cultura que no van ser reconeguts per les potències colonials que els van governar anteriorment.