Hi ha alguna diferència entre molècules / àtoms de matèria biològica i la matèria ordinària?


Resposta 1:

Afirmatiu. El nivell de complexitat de la matèria biològica és superior a la matèria ordinària.

La vida és propietat de la matèria dinàmica. Aquesta propietat es manifesta com a vida orgànica quan una entitat dinàmica arriba a un cert nivell d’integració evolutiva, la d’algues, per exemple, en què el fenomen d’individuació apareix per primera vegada en la història del procés d’integració evolutiva. I molt més tard, amb el temps degut, la consciència apareix en els éssers que van assolir el darrer nivell d’integració evolutiva, aconseguit fins ara.


Resposta 2:

Qualsevol àtom de matèria format per tres forces, és a dir, la força forta SU (3), la força feble SU (2) i la força electrodinàmica U (1).

Es pot suposar que qualsevol àtom biològic format per quatre forces, és a dir, les tres forces esmentades anteriorment amb una nova força SU (6) van indicar detalls en els meus articles.

Als Microtúbuls del cervell es va veure que hi havia coherència encara que els elements químics van crear ones d'energia separades.

Els elements químics es van comportar com a polímers i reaccions químiques produïdes pels enllaços de co-valència, etc.

Llegiu el meu article “L’estat quàntic complex de consciència-IOSR”.