Hi ha alguna diferència entre un estudiant intel·ligent i un estudiant amb coneixement?


Resposta 1:

El coneixement és quelcom que es pot obtenir mitjançant l'aprenentatge ROTE, és a dir, la repetició.

Fins i tot un idiota pot convertir-se en coneixement d’un tema.

Però el coneixement és una base, res més.

Sense ell, fins i tot els homes intel·ligents són idiotes.

Però el Coneixement no hauria de ser mai el final del viatge, només el principi.

Un estudiant intel·ligent es basarà en el coneixement entenent-lo.

Utilitzarà la seva comprensió per aplicar el coneixement a situacions.

I quan hagi assolit el seu punt àlgid, ampliarà el coneixement per crear una cosa completament nova i estrangera.

Només quan l'estudiant pot crear i ampliar els coneixements existents, pot ser considerat un mestre.

En resum:

Coneixement -> Comprensió -> Aplicació -> Creació / Descobriment

A les escoles, si teniu coneixement i comprensió, us ho passareu.


Resposta 2:

Sí! Un estudiant intel·ligent significa un estudiant que pot utilitzar els coneixements que tenia efectivament, sobretot mentre resol problemes.

En altres termes, un estudiant intel·ligent és capaç d’utilitzar els seus coneixements per crear, imaginar, socialitzar, resoldre problemes, prendre decisions i pensar racionalment.