Hi ha alguna diferència entre una IP PPPoE i una IP estàtica?


Resposta 1:

Són dues coses diferents.

PPPoE és un protocol de connexió (principalment per a connexions xDSL). Amb aquest protocol, un ordinador pot connectar-se a una xarxa i rebre una IP. Si es rep la mateixa IP o una IP aleatòria és un problema diferent.

Tenir una IP estàtica significa que independentment del mètode de connexió / sol·licitud se li enviarà una mateixa targeta d'interfície de xarxa (PC), una IP predefinida que mai canviarà. També es pot definir una IP estàtica en els paràmetres de NIC. Per exemple, els principals dispositius de la meva xarxa domèstica tenen una IP privada estàtica (que he definit mitjançant Windows) per tal de facilitar la resolució de problemes i no molestar el meu enrutador amb l'emissió de noves adreces. Però (per exemple) els dispositius que es connecten a la meva xarxa mitjançant el WiFi sempre tenen assignats IP aleatoris d’un rang especificat (pool).


Resposta 2:

Bé, realment no hi ha cap connexió directa. PPPoE és un protocol utilitzat entre la vostra línia DSL i el proveïdor. Assignarà una adreça IP externa a la vostra línia DSL i, segons si pagueu addicionalment, podríeu obtenir una adreça IP fixa. Normalment, les adreces es publiquen al conjunt d’adreces pertanyent al proveïdor. Llegiu i aprengueu: Protocol punt a punt sobre Ethernet - Viquipèdia