Hi ha diferència entre "veure" i "percebre" i si és així, què és?


Resposta 1:

Veure = Ja utilitzeu òrgans visuals que permetin la vista, els ulls o si creeu un reconeixement mental de la ment conscient després d’haver reflexionat sobre alguna cosa. Aquesta reflexió és a partir d’informació entesa personalment, tal com es processa en l’individu. Es tracta de la visió, de veure i / o de veure amb el proverbial “ull de la ment”. + Perceive = És un sistema d’interpretació avaluat mentalment, fins i tot per tenir una certa perspectiva. o punt de vista que permeti comprendre (esperem) que s’entengui. Això tracta d’un punt de vista.- ~ NOTA FINAL: Imatge - neon_blue_eye_by_rprepository.comm