Hi ha diferència entre "força bruta" i "assaig i error"?


Resposta 1:

La força bruta és una cerca exhaustiva, de manera que s’intentaran totes les combinacions fins a obtenir la solució.

La força bruta és assaig i error, amb la certesa que 1 dels intents serà la solució. S'anomena "bruta" a causa del gran nombre d'intents que generalment es necessiten.

Quan proveu d’endevinar una contrasenya d’alguns personatges, això només és prova i error. No teniu la capacitat de provar totes les combinacions. Un ordinador pot fer-ho més ràpidament, intentant totes les combinacions possibles mitjançant la seva velocitat (força bruta)

Si bé els vostres esforços utilitzen la intel·ligència, primer intentant solucions comunes, la força bruta només intentarà totes les combinacions en ordre alfabètic o numèric. Una altra raó per la qual s’anomena bruta, no cal cap algorisme intel·ligent.