Hi ha alguna diferència entre la física atòmica i la física nuclear?


Resposta 1:

Gairebé parlant, un àtom té un nucli, on els nucleons són (protons [i possiblement] neutrons); i, a continuació, hi ha un munt d'espai buit; i, després, hi ha els electrons.

La física atòmica és l’estudi dels àtoms. És a una escala més gran.

-

La física nuclear estudiarà el nucli i els nucleons. És similar al camp, la física "subatòmica": es tracta d'una escala molt menor a estudiar.