Hi ha diferència entre una sol·licitud d’oferta i una sol·licitud d’oferta?


Resposta 1:

La RFQ s’assembla molt a la licitació, però normalment de mida i abast. Sovint s’orienten més a clients que busquen informació sobre preus per a un àmbit definit de treball i subministrament de materials, equips. Les especificacions, els termes i les expectatives estan ben definides i el venedor té menys obligacions per definir l’abast per si mateix. RFP, e-compra de telecomunicacions per a negocis