Hi ha alguna diferència entre un tinent d'alcalde i un tinent d'alcalde que no sigui la diferència de títol?


Resposta 1:

Els títols i deures provindrien de qualsevol llei (estat o ciutat) que configurés el municipi en concret, per la qual cosa no hi ha cap coherència en aquest país. Tot i així, m'esperaria que, segons el resultat, un diputat fos un dels funcionaris que només informessin a l'alcalde i tinguessin responsabilitats específiques, per exemple, la seguretat pública. Un vicealcalde també podria ser el successor designat per l'alcalde en cas de vacant. Però no hi ha cap tipus obligatori de títols com aquest als Estats Units,