Hi ha una diferència entre 0 i -0?


Resposta 1:

En matemàtiques pures: no. El zero no és ni positiu ni negatiu, de manera que posar-se un menys per davant no canvia res.

Però, quan es tracta de límits, sovint és útil tenir en compte 0 aproximadament des del costat positiu per separat que pel negatiu. En aquest cas afegiu "+" o "-" com a exponent per distingir els dos.

A més, a causa de com els ordinadors perden precisió en els càlculs en punt flotant, podeu acabar amb un 0 que un ordinador considera definitivament negatiu.


Resposta 2:

En el complement del mètode -0 i +0 es tracta de manera diferent.

La majoria dels sistemes informàtics utilitzen el mètode de complement de 2 per realitzar restacions i altres operacions en CPU

El complement 2 no té res de -0.

En binari (0000 0000) i (1111 1111) tots dos representen 0

Si haguéssim utilitzat la representació del nostre complement als ordinadors, la gamma de la nostra variable de personatges hauria estat -127 ..- 0, + 0, ... 127 en lloc de -128 .., 0, .. 127.