En termes de regulació, quina diferència hi ha entre legalització, despenalització i criminalització?


Resposta 1:

La criminalització significa afegir penes penals (multes o presó) a una activitat. Per tant, la despenalització significa la supressió de sancions penals que anteriorment s'haurien aplicat encara que encara puguin aplicar-se sancions o restriccions civils. La legalització significa que es pot dur a terme una activitat legítimament, tot i que encara pot ser objecte de llicències o altres regulacions.