De forma simple: quina diferència hi ha entre el modelat basat en agents i l’econometria tradicional?


Resposta 1:

(Sé que és una pregunta antiga, però qualsevol cosa!)

Sóc economista, fa economia teòrica i una mica de modelat basat en agents (per tant no sóc economètric). Tot i així, puc dir que les principals diferències entre economometria i ABM són que responen a problemes molt diferents:

  • L’economia sovint s’anomena “economia aplicada”: té com a objectiu estudiar dades del món real, com el PIB, les taxes d’atur, els preus, el comportament observat dels consumidors, etc. Per tant, per utilitzar l’econometria, cal tenir algun tipus de dades. ABM són “teòriques. "Eines, que modelen les coses amb el supòsit que el que estudieu és un sistema compost per molts agents (adaptables) que interactuen localment (un a un per exemple). Mitjançant ordinadors, ABM permet simular sistemes (tota una economia, una empresa, tot el que vulgueu). No tracten dades del món real.

En poques paraules: economia → estudiar dades del món real; ABM → simulant coses.

Una paraula sobre aquesta frase de Justin Rising:

 L’econometria tradicional acostuma a interessar-se en models tractables analíticament, en el sentit que podeu provar teoremes sobre ells

El que descrius és l’economia teòrica, que és una metodologia d’econometria completament diferent. (Històricament, l’econometria ha estat dissenyada per provar al món real les prediccions que provenen dels models teòrics.)