En la física de partícules, quina diferència hi ha entre un camp d’electrons i un camp electromagnètic? El camp electromagnètic seria el mateix que el de "fotó"? En cas afirmatiu, com interaccionen els dos?


Resposta 1:

En la física de partícules, que avui es coneix com a teoria quàntica de camps, les partícules són quanta dels seus respectius camps. Els electrons són excitacions localitzades, o quanta, del camp d’electrons. Els fotons són la quanta del camp de l'electroimant. La branca de la teoria quàntica de camps que descriu les interaccions entre aquests 2 camps a través del seu quanta de camp s’anomena electrodinàmica quàntica.