En l’optimització, quina diferència hi ha entre la programació lineal i la quadràtica? Quin tipus de problemes s’adapten a quin tipus?


Resposta 1:

Una poca manera de pensar és que la diferència principal entre l’altra i l’altra consisteix en el fet que a la programació lineal una pot no tenir producte entre dues variables, cosa que s’espera que es produeixi quan es treballa en una programació quadràtica.

Per tant, un cop dit això, sempre que hagi de tenir un producte entre almenys dues variables (i aquest producte no es pot linealitzar), cal romandre en un domini de programació quadràtica.

Espero que us ajudés.

Salutacions cordials.