A Java, quina diferència hi ha entre l’enquadernació dinàmica i la substitució del mètode?


Resposta 1:
class Animal {public void eat () {System.out.println ("Qualsevol cosa"); }} classe Cavall estén Animal {public void eat () {System.out.println ("Vegetals"); }} classe de prova {public static void main (String args []) {Animal obj; obj = nou Animal (); obj.eat (); obj = Cavall nou (); obj.eat (); }}
Qualsevol verdura

Resposta 2:

voleu preguntar la diferència entre "vinculació dinàmica" i mètode "sobrecàrrega"?

Com que la superació del mètode i la “invocació del mètode virtual” (enquadernació dinàmica) són les dues parts del polimorfisme java i són “lleugerament diferents” de la sobrecàrrega del mètode: el mateix nom del mètode, però signatura diferent.


Resposta 3:

voleu preguntar la diferència entre "vinculació dinàmica" i mètode "sobrecàrrega"?

Com que la superació del mètode i la “invocació del mètode virtual” (enquadernació dinàmica) són les dues parts del polimorfisme java i són “lleugerament diferents” de la sobrecàrrega del mètode: el mateix nom del mètode, però signatura diferent.