En alemany, quina diferència hi ha entre "quant" i "quants"?


Resposta 1:

És la mateixa diferència entre "quants" i "quant".

Sempre que utilitzeu "molts", es converteix en una entitat comptable i, per tant, parlem alguna cosa en plural. Per tant, utilitzem "viele".

Ex .: Quants nens teniu?

Quants fills tens

Si parleu d'una entitat que no es pot comptar, digueu "aigua", no té una forma plural. En aquests casos no s'utilitzen "molts", sinó "molt".

Ex .: Quanta aigua voleu?

Quanta aigua necessiteu


Resposta 2:

No hi ha molta diferència en la vida i la vida.

"molts" és comptable, mentre que "molts" no ho són

molts nens = molts nens molts avantatges = molts avantatges Quants en voleu? = Quants en voleu?

Molta farina = molta / molta farina Molta sal = molta / molta sal Molta aigua = molta / molta aigua Quant voleu? = Quant voleu?

També hi ha: - viel = és com una forma plural estranya de "viel" que sempre es pot substituir per "viel" - Què us deprimeix? Molt. / Viel.- viellichen = moltes coses (no molt utilitzades) - diverses = múltiple - vielorts = en molts llocs - prometre = prometre.

Espero que la meva resposta us ajudi.

Nota: estic associat a l'Institut Max Mueller.