A la criptografia, quina diferència hi ha entre el xifratge i el desxiframent de Feistel Cipher?


Resposta 1:

Un xifrat de Feistel, anomenat després de l'explorador de xifres de blocs Horst Feistel, és un model de disseny de xifratge, no el mateix xifrat, del qual es deriven moltes xifrades de blocs diferents. Les diferències entre el xifratge i el xifrat de Feistel Cipher són:

  1. Durant el xifratge, la funció rodona F s'aplica a la meitat dreta; mentre que durant el desxiframent, la funció rodona F s'aplica a la meitat esquerra. Durant el xifrat, la sortida de la funció rodona és XORed amb la meitat esquerra; mentre que durant el desxiframent, la sortida de la funció rodona és XORed amb la meitat dreta. La seqüència de generació de subkey, si és oposada entre elles durant el xifratge i el xifrat. Per exemple, si les subratlles generades durant el xifrat tenen la seqüència com K0, K1, K2, .... , Kn-1; llavors la seqüència utilitzada durant el desxiframent és Kn-1, Kn-2, ... .., K1, K0.

Per obtenir una explicació detallada i esquemàtica detallada del xifrat de Feistel, consulteu l’enllaç Feistel Cipher.