Si la diferència entre un interès simple i un interès compost sobre una quantitat de diners del 5% anual durant dos anys és de 25 €, aleshores quin és l’import principal?


Resposta 1:

La diferència entre interès simple i interès compost és Rs. 25. Així que segons la fórmula, l’interès simple és

=>I=(P×R×T)/(100)=> I =(P×R×T)/(100)

=>P=(I×100)/(R×T)=> P = (I×100)/(R×T)

Fórmula d’interès compost

=> FV = P × (1 + R / 100}) ^ T Aquí FV = P + Interès total => I = P × (1 × R / 100) ^ T -P

Així doncs, equiparant la condició esmentada a la pregunta on R = 5% i T = 2 anys i la diferència és 25

=>(P×R×T)/100+25=P×(1+R/100)TP=> (P×R×T)/100 + 25 = P×(1+R/100)^T -P

=>(P×5×2)/100+25=P×(1+5/100)2P=> (P×5×2)/100 + 25= P ×(1+5/100)^2 -P

=>(10P+2500)/100=P(1.05)2P=> (10P + 2500)/100 = P *(1.05)^2 -P

=>(10P+2500)/100=0.1025P=> (10P + 2500)/100 = 0.1025P

=>(10P+2500)=10=> (10P + 2500) = 10

.

25P25P

=>0.25P=2500=> 0.25P = 2500

=>P=2500/0.25=> P = 2500/0.25

=>10000=> 10000

Esperem que respongui a la vostra pregunta.

Edita: es va cometre un error en el càlcul en multiplicar 0,1025 amb 100, corregit