Com descririeu una diferència important entre l’ús dels gasos en sistemes pneumàtics i l’ús de líquids en un sistema hidràulic?


Resposta 1:
  1. hidràulic necessita oli mentre que el pneumàtic necessita aire. En el sistema hidràulic podem obtenir més força en comparació amb el sistema pneumàtic. En el sistema pneumàtic hi pot haver retard en el moviment del cilindre, ja que els gasos són compressibles. La hidràulica és millor per a la transmissió de moviment de precisió, ja que el líquid no és compressible. L’oli hidràulic és inflamable.