Com recorda la diferència entre homòfons i homògrafs?


Resposta 1:

Quan utilitzeu el telèfon, parleu, és a dir, us sonen. Quan grafies alguna cosa, fas servir un bolígraf, és a dir, escrius.

Un homo-telèfon té a veure amb els sons mentre que un homo-gràfic té a veure amb material escrit.

El prefix homo significa "igual", per exemple, en homogeni.

Així els homòfons sonen igual, mentre que els homògrafs s’escriuen de la mateixa manera.

Per exemple, escriure i encertar són homòfons.

Per exemple, el vent (moviment d'aire) i el vent (un moviment de gir) són homògrafs.