Com definim la diferència entre mirar, mirar, mirar, etc.?


Resposta 1:

Normalment té a veure amb la connotació de la paraula o el temps que es passa a mirar alguna cosa. Mirar és normalment una mirada dura i amb intenció que memoritza o pren en detall (o en romcoms, distret per la bellesa, qualsevol cosa que sigui. Context, bro.) La mirada és quelcom ràpid, realitzat en un moment o sense voler, només en el transcurs de fer qualsevol altra cosa. (és a dir, en un altre ús de la paraula, un cop fulgurant - que amb prou feines escorre una superfície objectiu i gairebé no ha fet mal).

El fet de mirar és similar al fixar-se, només implica normalment emocions diferents, com ara admiració (en oposició a l'estudi) o sorpresa (a diferència de la intensitat d'una mirada). És molt una diferència contextual i connotativa amb graus d'intenció i emoció.