En què es diferencien el control i les variables constants?


Resposta 1:

Una constant sol ser una força natural que es manté invariable en les condicions de l’experiment: la velocitat de la llum, la constant gravitatòria a la superfície terrestre, els punts de congelació i ebullició de l’aigua a STP i així successivament. En general, no es pot canviar una constant.

Una variable controlada és aquella que s’estableix en un valor determinat (o conjunt de valors) per al terme de l’experiment i s’hi conserva. La temperatura, la pressió i el temps són sovint exemples de variables controlades. Es pot canviar una variable controlada.