Com es pot explicar la diferència entre “Mirador” i “Perspectiva”?


Resposta 1:

Està bé ... la meva definició. Això pot ser o no correcte, però crec que és.

El punt mirador seria la posició que es pren per obtenir la millor visió global de la situació. Això sovint suposaria passar del vostre punt de vista actual i passar a un lloc més alt i més neutre. Es pot aplicar en un sentit literal o figuratiu. En el sentit literal, un punt de mira seria com el millor angle que escolliu per fer clic a una imatge. En el sentit figurat, significaria una cosa com prendre una posició neutra en una situació escoltant tots els costats d’una història i després arribar a una conclusió. El teu millor amic acaba de separar-se del seu xicot. Sentiu el seu costat de la història, escolteu el seu costat de la història i, a continuació, feu un judici sobre allò que va passar.

La perspectiva seria la visió que es té des de la posició en què es troba actualment. Normalment, això no implica passar de la vostra posició. Això també es pot aplicar en sentit literal i figuratiu. En el sentit literal, això significaria fer clic a una fotografia que es troba just en aquell punt on es troba. No necessàriament ha de ser el millor angle possible, però és com el van veure els ulls i només el capten. En el sentit figurat, pot significar alguna cosa com si arribeu a una conclusió basada en com veieu una situació en la vostra posició actual. El teu millor amic acaba de separar-se del seu xicot. Tu coneixes només el seu costat de la història i decideixes que era un noi coix que no la mereixia de tota manera. Aquesta és la postura de l'amor pel teu millor amic. És la vostra perspectiva. El vostre punt de vista.