Com es pot descriure la diferència entre el deute a capital i el deute a capital?


Resposta 1:

El capital en aquest context es defineix com a Deute més capital. Així, el deute cap al capital és igual al deute / (deute + capital) = 1 / [1 + 1 / (deute amb el patrimoni net)].

Com a qüestió pràctica, és possible que la relació aritmètica exacta no es mantingui, perquè les persones utilitzen definicions diferents per calcular els nombres.

Així mateix, per a institucions financeres, Capital té una definició diferent.