Trobeu alguna diferència entre la coherència i la constància o tots dos signifiquen per a vosaltres el mateix?


Resposta 1:

La coherència és estabilitat o constància. Quan diem: és un intèrpret coherent, volem dir que s’ha portat bé constantment.

La perseverança es refereix a la pròpia determinació de fer alguna cosa. Quan diem: - Treballa amb perseverança, volem dir que està decidida a fer la seva feina o que treballa amb determinació.