Es pot saber la diferència entre una persona que esmorteeix metà i una persona que esmorza cocaïna?


Resposta 1:

Una hora després de l’última dosi, seria immediatament evident qui prenia quin medicament. De fet, només podríeu esperar i veure qui volia una altra dosi més aviat i això seria el consumidor de cocaïna. Les semivides de cocaïna i metamfetamina són notablement diferents, mentre que la cocaïna es desgasta aproximadament una hora més o menys, i la metamfetamina s’acosta més a les 12 hores.