La diferència de potencial entre 2 punts pot ser negativa?


Resposta 1:

El potencial necessita una referència i el punt per decidir el potencial pot estar per sota o per sobre del nivell de referència. De la mateixa manera, la diferència de potencial entre dos punts depèn del primer punt que es mesura.

Si la diferència de potencial entre el punt A i el punt B és de 10V, es torna negativa a -10V si es mesura del punt B al punt A.