C ++ (llenguatge de programació): quina diferència hi ha entre * i -> a C ++?


Resposta 1:

Només

#incloure 
ús de l’espai de noms std;

classe A {
     públic:
          int var;
};

int principal () {
     A * a = nou A (); // Utilitzeu * per declarar el punter
     (* a) .var = 5; // Una forma de deixar de banda el punter i obtenir el valor de var
     cout << a-> var << endl; / * En imprimirà 5, ja que és una altra manera de deixar de banda el punter * /
     retornar 0;
}

(* a) .var

a-> var